O nás

Náš Institut pro zrychlené učení Hampson je specialistou na velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny.

Jediným předmětem naší činnosti je vzdělávání a věnujeme mu tak veškerou svoji energii už od roku 1989. Za svůj dlouholetý úspěch vděčíme zejména svému vlastnímu netradičnímu způsobu zrychleného učení cizím jazykům.

Jsme jedna z prvních soukromých firem na poli mimoškolního vzdělávání v České republice. Již v listopadu 1989 jsme založili firmu P&A Consultants, kterou jsme později trans­formovali na právnickou osobu a pojmenovali Hampson CS Ltd. na počest paní Dorothy Hampson z Kanady, která u nás působila jako lektor a poradce v letech 1991-1993.

Naším předmětem činnosti je výhradně vzdělávání. Kromě výuky cizích jazyků se zaměřujeme na osobní motivaci, například ve workshopech přechodu žhavého uhlí (firewalking).

Již od prvopočátku naší činnosti rozvíjíme vlastní Hampson metodu zrychleného učení. Náš způsob výuky je založen zejména na tvořivém a aktivním rozvoji praktických dovedností. Z tohoto důvodu vyučujeme zásadně v malých skupinkách s individuálním pří­stupem ke každému jednotlivci. Ve výuce citlivě používáme sugestivní prvky a relaxační techniky.

Je samozřejmostí, že v naší škole nehledáme chyby; hledáme a máme upřímnou radost z toho, co student udělal dobře. Efektivnost naší metody je umocněna dokonalým technickým zázemím i příjemným, netradičním vybavením našich učeben. O správném směru naší cesty svědčí zejména výsledky dosahované v intenzivních kurzech. V týdenních internátních jazykových kurzech dosahuje student přírůstku cca 1000 slov za sedm dní.

Působíme v Mladé Boleslavi, kde máme v centru města pod jednou střechou sídlo společ­nosti, specializované učebny pro velmi intenzivní výuku dospělých, učebny pro každou věkovou kategorii dětí i relaxační místnost se zařízením pro audiovizuální stimulaci.

V Ptýrově, malé vesnici poblíž Mladé Boleslavi, máme areál zemědělské usedlosti, který jsme přestavěli na Institut pro zrychlené učení Hampson. Zde pořádáme zejména týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny a češtiny pro cizince.

V roce 2008 jsme získali akreditaci Pearson Language Assessments pro provádění zkoušek London Tests of English a London Tests of English for Children.