Termíny testů

PTE GENERAL

Nejzazší termín přihlášení09. listopadu 2015
Ústní část testu28. listopadu 2015 - 12. prosince 2015
Písemná část testu12. prosince 2015

PTE YOUNG LEARNERS

Nejzazší termín přihlášení12. října 2015
Ústní část testu31. října 2015 - 14. listopadu 2015
Písemná část testu14. listopadu 2015

Přihlášky zkušebních center by měly být podány do 17. hodiny britského času v uvedeném dni uzávěrky. Nezapomeňte vzít prosím pod úvahu časový rozdíl.